Obavijest o izborima za članove skupštine tenis kluba “Varteks” Varaždin

Provest će se izbori za članove Skupštine Kluba na kojima će se birati 8 članova Skupštine.

 

Rokovi za provedbu izbora

 

Vrijeme glasovanja:

od 23. siječnja do 28. siječnja 2023. godine i to ponedjeljak 23. 1., srijeda 25. 1. i petak 27. 1. od 8,00 do 11,00 sati, utorak 24.1. i četvrtak 27.1. od 15,00 do 19,00 sati, subota 28.1. od 8,00 do 12,00 sati, termin dolaska na glasovanje može se dogovoriti s tajnikom Kluba na mob. 098 958 2093.

Mjesto glasovanja: TK Varteks Varaždin, Zagrebačka ulica 91B,

 

Način glasovanja: pisanim putem, zaokruživanjem na glasačkom listiću kojega biraču, članu kluba uručuje tajnik Kluba,

 

Birači

Svaki član Kluba ima pravo i dužnost odlučiti o izboru predloženih kandidata i to onih koje bira skupina u koju je taj član razvrstan,

Kandidati za izbore članova Skupštine

 

Kandidate o kojima se glasuje za izbor članova Skupštine Kluba utvrdio je direktor Kluba, sukladno čl. 15. Statuta Kluba i to:

iz reda trenera – Marko Dugandžić i Margareta Kušter

iz reda igrača natjecatelja –  Nikola Prpić i Hrvoje Plukavec,

iz reda roditelja koji su članovi Kluba – Damir Štajcar,

iz reda igrača rekreativaca – Jasmina Novak, Tatjana Cesar-Martinčević i Jerko Tišler.

           

Dva člana Skupštine odredit će donatori kluba i o svojoj odluci pisanim putem izvijestiti predsjednika Kluba. Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina odredit će svog predstavnika u Skupštini Kluba i o tome izvijestiti predsjednika Kluba.

Tijela za provedbu izbora

Izborna komisija, sa zadaćom neposredne pripreme svih dokumenata i izvršavanja radnji za urednu provedbu izbora sukladno Statutu i odlukama nadležnih tijela, u sastavu:

  1. Saša Hiršzon – predsjednik Komisije,
  2. Vlasta Zuber – članica Komisije,
  3. Zoran Čubra – član Komisije.

 

Komisija za prigovore, sa zadaćom zaprimanja i donošenja konačne odluke po podnesenom prigovoru člana Kluba, u sastavu:

  1. Allan Zubac – predsjednik Komisije,
  2. Mladen Bregović – član Komisije,
  3. Marko Dugandžić – član Komisije.

 

Objave o izborima

 

Ova Obavijest članovima o provedbi izbora i poziv da sudjeluju na izborima, objavit će se na web stranici Kluba dana 20. siječnja 2023. godine, a tijekom naredna 2 dana poslati i elektronskom poštom svim članovima Kluba.

Na oglasnoj ploči Kluba objavit će se popis birača svake skupine članova Kluba i popis kandidata za svaku skupinu članova Kluba o kojima se na izborima glasuje, kako je predložio direktor Kluba.

 

Utvrđivanje rezultata izbora

 

Rezultate izbora utvrđuje Izborna komisija zapisnikom, kojem se navodi

broj članova Kluba iz svake skupine glasovalih na izborima i broj glasova koji je pojedini kandidat dobio te ostali bitni podaci.

 

Rezultate izbora Izborna komisija objavljuje na web stranici Kluba i oglasnoj ploči, a prigovor se može podnijeti Komisiji za prigovore pisanim putem, u roku od 48 sati od objave rezultata izbora.

 

POZIVAJU SE ČLANOVI KLUBA DA PRISTUPE IZBORIMA I GLASUJU SUKLADNO STATUTU I ODLUKAMA TIJELA KLUBA.

 

 

Teniski klub Varteks, Zagrebačka 91b
Učlani se u naš klub!
Nazovi na 098/958-2093